PROPOZICE

MTBO Pojizerský Kompas 2022 – 12.ročník

Termín:  Sobota 21. května 2022

Místo:  Areál koupaliště Mladějov, (cca 6km od Sobotky)

Trasa:  Scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem 5hodin), start libovolný v rozmezí 9:00 – 11:00

Kategorie:  

MTB Dvojice: (5hod) – MM, DD, MIX (započítává se do SHOCart ligy MTBO)

MTB Jednotlivci: (5hod) – M, D

Běžci: (5hod) – M, D (na stejné mapě jako cyklisté)

Přihlášky: do 16.5.2022 písemně na email: pojizerskykompas@seznam.cz, později pouze po telefonické nebo emailové domluvě s organizátory. Uveďte jméno, příjmení, kategorii a název týmu.

Startovné:  Zaplaceno do 17.5.2022 Dvojice – 500Kč za tým, Jednotlivci – 300Kč, číslo účtu 2500125159/2010, jako variabilní symbol prosím uveďte vaše telefonní číslo. Každý závodník dostane mapu s vyznačenými kontrolami.  

Zaplaceno po 17.5.2022, nebo na místě: Dvojice – 550Kč za tým, Jednotlivci – 350Kč

Prezentace:  sobota 21.5.2022 od 8:30 – 10:30hod

Start:  čas startu dle pokynů organizátorů (libovolně volitelný v rozmezí 9:00 – 11:00)

Výsledky: vyhlášení výsledků v cca 17:30hod, druhý den budou vyvěšeny také na webu závodu (www.pojizerskykompas.g6.cz )

Mapa:   Turistická s označenými kontrolami, měřítko 1:35 000

Trať závodu: Kontroly budou rozmístěny v oblasti Českého ráje. Zákaz jízdy po lese mimo označené cesty.

Penalizace:  Při dojezdu do 10min po časovém limitu, jsou za každou započatou minutu odečteny 3 body. Při dojezdu od 10 minut po časovém limitu, je za každou započatou minutu odečteno 6 bodů.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, a pokud vznikne závodníkovi jakákoliv škoda na zdraví či majetku, nebo závodník způsobí škodu třetí osobě, organizátor akce nenese žádnou odpovědnost. Akce se koná za plného silničního provozu. Cyklistická helma je povinná po celou dobu cyklistické části závodu. Soutěžící se budou pohybovat v lokalitách Českého ráje.