PROPOZICE

Název závodu: Pojizerský Kompas 2018 – 8.ročník

Termín:             Sobota 19. května 2018

Místo startu a cíle: Taboriste Certoryje pod Hrubou Skalou, nedaleko rybniku Vezak

Pořadatel: spolek Cyklo Ski Jizera

Trasa: Scorelauf (volné pořadí kontrol s časovým limitem 5hodin), start v 10:30

Kategorie:        Dvojice: (5hod) – MM, DD, MIX (Započítává se do SHOCart ligy MTBO)

Jednotlivci:  (5hod) – M, D zavod se zapocitava do Poharu Ceskeho Raje

Rodiče s dětmi: jedna etapa (2hod) – věk dítěte do 12let, výsledné body se budou násobit koeficientem daný věkem dítěte dle vzorce (body x 10/věk). Pokud dítě pojede na tyči nebo v závěsném vozíku, automaticky se počet bodů násobí koeficientem 0,66.

Přihlášky:         Do 16.05.2018 písemně na email: pojizerskykompas@seznam.cz, později pouze po telefonické nebo emailové domluvě s organizátory. Uveďte jméno, příjmení, kategorii a název týmu

Startovné:        Zaplaceno do 16.5.2018 Dvojice – 400Kč za tým, Jednotlivci – 200Kč, číslo účtu 2500125159/2010, jako variabilní symbol prosím uveďte vaše telefonní číslo. Startovné obsahuje pro každého závodníka 1x mapu tratě, občerstvení (pivo, limo).. Kategorie Rodiče s dětmi 100Kč.

Zaplaceno po 16.5.2018: Dvojice – 450Kč za tým, Jednotlivci – 250Kč, na miste

Prezentace:      Sobota 19.5.2018 8:00-9:30hod

Start: Sobota v 10:30 dle startovní listiny.

Ceny:               První tři v kategorii

Mapa:               Turistická s označenými kontrolami, měřítko 1:50 000

Kancelář závodu: hospoda v kempu Certoryje,

Trať závodu: Kontroly budou rozmístěny v oblasti Ceského ráje. Zákaz využívání rychlostních komunikací a silnic 1.třídy. Zákaz jízdy po lese mimo označené cesty

Penalizace: Při dojezdu do 10min po časovém limitu, jsou za každou započatou minutu odečteny 3 body. Při dojezdu od 10 minut po časovém limitu, je za každou započatou minutu odečteno 6 bodů.

Ubytování: Každý individuálně mozno v taboristi Certoryje dle platného ceníku.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti plně zodpovídají rodiče. Soutěžící se budou pohybovat v lokalitách českého ráje

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain